последње вести

05.12.2018 ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ ПРИЈАВЉЕНИХ УЧЕСНИКА КОНКУРС -

Стамбена комисија Фондације на седници од 04.12.2018.године утврдила је Предлог ранг листе пријављених учесника конкурса.

Учесници конкурса имају право приговора на овај предлог ранг листе најкасније до 19.12.2018.године.
тренутно се налазите на: Почетна страна

ко је онлине

Добродошли
Председник Управног одбора Фондације

rektor_antic.jpgФондација за решавање стамбених потреба младих научних радника и уметника Универзитета у Нишу поносна је на своју мисију: стварање бољих услова становања носиоцима научне мисли југа Србије и целе наше земље. Трудећи се да свој код понашања и бон-тона, истакне увек испред својих циљева, развијајући своје основне постулате Фондација је уз помоћ Владе Републике Србије, ресорних министарстава, локалне заједнице и донатора, допринела заједничком развоју нације и у индивидуалном и у професионалном смислу и стекла репутацију једне од најеминентнијих институција у земљи.
 
    Док послује држећи се важећих пословних стандарда, правних прописа и интерних правила, чланови стручне службе, комисија и одбора, свесни чињенице да исти нису увек и у свако доба примењиви на шаролике животне ситуације, усвојили су интерни код понашања и подигли га на ниво елементарног, обавезног. Заснован на основним вредностима који воде пословање, као што су: прецизност, агилност, иницијатива и тимски рад, код подсвесно улива спознају и разумевање, и то не само у смислу основних смерница, већ и вредности на којима почива.
 
    Дакако, спознаја и разумевање нису довољни. Фондација има друштвену обавезу повиновању духу кода и помоћи другима да учине то исто. Као заједница али и као појединци, подстакнути смо да развијамо и да радимо на предметима друштвеног унапређења. Снага једне овакве институције је унутрашња моћ колективног знања које остаје са нама и несебично се улива у нашу свест.
 
    Професионално деловање и поштено пословање, рад на репутацији својој и свог окружења, респектујући однос према околини, размишљање о начину пословања и усвајању нових техника и знања, евалуација етичких димензија својих поступака, средства су развоја коме аспирише и коме доприноси досегнућима својих циљева. Делујући у маниру свеобухватне друштвене одговорности, Фондација пропагира подршку основним људским правима: праву на живот, рад, стандард, ЕДУКАЦИЈУ, СТАН. Охрабрује и подржава све програме и активности везане за научне и образовне делатности и активности у корист друштвене заједнице. Заједно са Универзитетом посвећена је подржавању међународних и нарочито локалних напора за елиминицију корупције и сваког облика едукацијског криминала.
 
                             Успех Фондације је успех свих нас. Поделимо га !!!